show sidebar & content

Media training Hyfforddiant yn y cyfryngau

CMae pŵer y cyfryngau yn gallu bod o fudd os ydych yn edrych i ledaenu negeseuon ond os aiff pethau o chwith, gall hyn arwain at ganlyniadau annisgwyl a niweidiol.

Rhan amlaf, mae’r sylw yn fuddiol i chi, ond weithiau fydd rheswm fod y cyfryngau yn eich targedu’n uniongyrchol. Dyna le mae hyfforddiant cyfryngol Cambrensis yn gallu eich paratoi i ymateb i unrhyw sefyllfa.

SHarnessing the power of the media can offer rich rewards, but if all goes wrong it can lead to unexpected and damaging results.

In most cases, the coverage is to your benefit. However, there are also those occasions when the media pack hit you all at once. That’s the time you can find yourself up against it and that’s where Cambrensis come in.